Dymista

Om Dymista

Dymista är en nässpray för behandling av både säsongsbunden och perenn allergisk rinit. Det rekommenderas som första linjens behandling i globala AR-riktlinjern från ARIA.

Dymista är en ny nässpray för behandling av allergisk rinit som innehåller azelastinhydroklorid och flutikasonpropionat. I Sverige är indikationen lindring av symtom av måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk rinit (hos personer ≥12 år) om monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte anses tillräcklig.1 Den rekommenderade dagliga dosen är en spray i båda näsborrarna två gånger per dag (morgon och kväll).

Dymista har en snabb verkningstid (fem minuter).2 Den ger dubbel så effektiv symtomlindring i näsa och ögon jämfört med en intranasal kortikosteroid eller intranasalt antihistamin, en snabbare och ihållande symtomkontroll och är väl tolererad hos personer med måttlig till svår säsongsbunden allergisk rinit (SAR).3 Hos de som har perenn allergisk rinit (PAR) ger Dymista överlägsen symtomlindring jämfört med en intranasal kortikosteroid. Den överlägsna effekten kvarstod under en ettårig studie hos patienter med kronisk allergisk rinit.4,5

Dymistas position i riktlinjerna för vård av allergisk rinit

Den nyligen publicerade ARIA- behandlingsriktlinjerna (som kallas för kliniskt beslutstödssystem vid AR), använder symtompoäng från en enkel, visuell analog skala (VAS) för att bedöma AR- kontroll och vägleda behandlingsbeslut.8

 • Dymista rekommenderas för patienter med AR oavsett deras VAS-poäng, när tidigare behandling inte är effektiv8
 • För patienterna med VAS-poäng på ≥5/10 är det föredragna behandlingsalternativen Dymista eller en intranasal kortikosteroid.8

I den senaste uppdateringen av ARIA- behandlingsriktlinjerna gäller att:9

 • Dymista rekommenderas för behandlingen av både SAR och PAR
 • Riktlinjerna noterar att Dymista kan föredras av vissa patienter jämfört med intranasal kortikosteroidterapi pga. dess snabba verkningstid.
 • De bevis som för närvarande finns tillgängliga visar att det inte finns någon fördel med att lägga till ett oralt antihistamin till en intranasal kortikosteroid, jämfört med behandling med endast intranasal kortikosteroid.

Dymista behandlar symtom mer effektivt än nasala steroider* vid behandling av allergisk rinit.3

För många AR-patienter ger inte intranasala steroider eller antihistaminer tillräcklig lindring av sina symtom.10 Därför kombinerar patienterna ofta flera behandlingar för att få en bättre och snabbare symtomlindring i näsa och ögon. 11 Flertalet AR- patienter som besöker sin läkare har måttlig till svår AR och många har en okontrollerad sjukdom.12,13

Dymista finns även till försäljnng receptfritt

Mer information om Dymista OTC finns på: www.dymista.se

Referencer:

 1. Dymista summary of product characteristics for Norway. Available from https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/27579 2014
 2. Bousquet J, Meltzer E, Couroux P, Koltun A, Kopietz K, Munzel U, et al. Onset of action of the fixed combination intranasal azelastine-fluticasone propionate in an allergen exposure chamber J Allergy Clin Immunol Pract 2018;doi:10.1016/j.japi.2018.01.031 [epub ahead of print]
 3. Meltzer E, Ratner P, Bachert C, Carr W, Berger W, Canonica GW, et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy (MP29-02) in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013; 161:369-77.
 4. Price D, Shah S, Bhatia S, Bachert C, Berger W, Bousquet J, et al. A new therapy (MP29-02) is effective for the long-term treatment of chronic rhinitis. J Investig Allergol Clin Immunol 2013; 23:495-503.
 5. Berger WE, Shah S, Lieberman P, Hadley J, Price D, Munzel U, et al. Long-term, randomized safety study of MP29-02 (a novel intranasal formulation of azelastine hydrochloride and fluticasone propionate in an advanced delivery system) in subjects with chronic rhinitis. J Allergy Clin Immunol Pract 2014; 2:179-85.
 6. Klimek L, Bachert, C., Stjarne, P., Dollner, R., Larsen, P., Haahr, P., Agache, I., Scadding, G., Price, D. MP-AzeFlu provides rapid and effective allergic rhinitis control in real-life: a pan-European study. Allergy Asthma Proc 2016; 37:376.
 7. Pohl W, Kaulsay R, Stjarne P. Real life effectiveness of MP-AzeFlu in persistent allergic rhinitis, assessed by visual analogue scale and endoscopy: pooled data from Austria, Ireland and Sweden. Presented at SERIN, 30 March - 01 April, Dusseldorf, Germany 2017.
 8. Bousquet J, Schunemann H, Arnavielhe S, Bachert C, Bedbrook A, Bergmann KC, et al. MACVIA clinical decision algorithm in allergic rhinitis in adolescents and adults. J Allergy Clin Immunol 2016; 138:367-74.
 9. Brozek JL, Bousquet J, Agache I, Agarwal A, Bachert C, Bosnic-Anticevich S, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines-2016 revision. J Allergy Clin Immunol 2017.
 10. Ciprandi G, Incorvaia C, Scurati S, Puccinelli P, Soffia S, Frati F, et al. Patient-related factors in rhinitis and asthma: the satisfaction with allergy treatment survey. Curr Med Res Opin 2011; 27:1005-11.
 11. Price D, Scadding G, Ryan D, Bachert C, Canonica GW, Mullol J, et al. The hidden burden of adult allergic rhinitis: UK healthcare resource utilisation survey. Clin Transl Allergy 2015; 5:39.
 12. Canonica GW, Baena-Cagnani CE, Blaiss MS, Dahl R, Kaliner MA, Valovirta EJ, et al. Unmet needs in asthma: Global Asthma Physician and Patient (GAPP) Survey: global adult findings. Allergy 2007; 62:668-74.
 13. Bousquet PJ, Demoly P, Devillier P, Mesbah K, Bousquet J. Impact of allergic rhinitis symptoms on quality of life in primary care. Int Arch Allergy Immunol 2013; 160:393-400.

Vad är allergisk rinit?

Kvinna med allergisk rinit. Nyser och snyter sig utomhus.

AR är en inflammation i näsväggarna klinikst definierad av symtom med, kliande och nysande.

Klassificering av Allergisk rinit

man, hund, ambrosia pollen, säsongsbunden allergi, perenn allergi

Allergisk rinit är klassificerad i enlighet med ett av två system som inte är utbytbara.

Diagnos av allergisk rinit

Diagnosen av AR är baserad på överensstämmelse mellan allergiska symtom och diagnostiska tester

Vård och behandling av allergisk rinit

Doktor med patient, allergiska besvär.

Målet med vården av allergisk rinit är att få sjukdomskontroll.

Länken mellan allergisk rinit och astma

 Doktor med patient, allergiska besvär.

Allergisk rinit och astma är sammanlänkade på flera sätt.