Indikation

Funktionsinnehåll

 1. Svårighetsbedömning av atopisk dermatit

Betydande ansträngningar har gjorts för att standardisera bedömningen av svårighetsgraden av atopisk dermatit (AD). Det finns mer än 20 olika namngivna instrument,1 och av dessa är Eczema Area and Severity Index (EASI) och Scoring of Attopic Dermatitis Index (SCORAD) de mest använda i kliniska prövningar.1-3 Andra vanliga svårighetsskalor i klinisk forskning inkluderar Investigator's Global Assessment (IGA) och Six Area, Six Sign Atopisk Dermatitis (SASSAD) svårighetsgrad.4-6 Enligt en internationell konsensusstudie är EASI det föredragna kärninstrumentet för att utvärdera kliniska tecken på AD i kliniska prövningar.1

 1. Till vilka patienter kommer du att skriva ut pimecrolimus?

Elidel® är en behandling av patienter från 3 månaders ålder med milt till måttligt svår atopisk dermatit där behandling med lokala kortikosteroider inte är tillrådlig eller möjlig. Detta kan omfatta:7

 • Intolerans mot lokala kortikosteroider
 • Bristandeeffekt av lokala kortikosteroider
 • Användning i ansiktet eller på halsen där långvarig intermittent behandling med lokala kortikosteroider kan vara olämplig.

Referenser:

 1. Schmitt J, Spuls PI, Thomas KS, et al. The Harmonising Outcome Measures for Eczema (HOME) statement to assess clinical signs of atopic eczema in trials. J Allergy Clin Immunol. 2014;134:800–7.
 2. Kunz B, Oranje AP, Labreze L, et al. Clinical validation and guidelines for the SCORAD index: consensus report of the European Task Force on Atopic Dermatitis. Dermatology. 1997;195:10–9.
 3. Hanifin JM, Thurston M, Omoto M, et al. The eczema area and severity index (EASI): assessment of reliability in atopic dermatitis. EASI Evaluator Group. Exp Dermatol. 2001;10:11–8.
 4. Rehal B, Armstrong AW. Health outcome measures in atopic dermatitis: a systematic review of trends in disease severity and quality-of-life instruments 1985–2010. PLoS One. 2011;6:e17520.
 5. Sigurgeirsson B, Boznanski A, Todd G, et al. Safety and efficacy of pimecrolimus in atopic dermatitis: a 5-year randomized trial. Pediatrics. 2015;135:597–606.
 6. Berth-Jones J. Six area, six sign atopic dermatitis (SASSAD) severity score: a simple system for monitoring disease activity in atopic dermatitis. Br J Dermatol. 1996;135 (Suppl 48):25–30.Berth-Jones J. Six area, six sign atopic dermatitis (SASSAD) severity score: a simple system for monitoring disease activity in atopic dermatitis. Br J Dermatol. 1996;135 (Suppl 48):25–30.
 7. Produktresumé Elidel 10 mg/g kräm, 2022-06-26. fass.se.
 8. European Medicines Agency. Pimecrolimus cream 1%: Summary of Product Characteristics. 2019. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/elidel-article-31-referral-annex-i-ii-iii_en.pdf Accessed February 2020.

Verkningsmekanism

Huvudfunktion

Pimekrolimus är ett lipofilt antiinflammatoriskt askomycinmakrolaktamderivat och fungerar som cell- selektiv hämmare av produktion och frisättning av proinflammatoriska cytokiner.

Verkningsmekanism för kalcineurinhämmare2

Elidel® (Pimecrolimus 1% kräm) binder med hög affinitet till makrofilin-12 (även känt som FK-bindande protein) och hämmar fosfataset kalcineurin.2 Genom att hämma calcineurinfunktionen, blockerar Elidel® den normala T- cellsaktiveringsvägen (Figur 1).3 Detta leder i sin tur till hämning av T-cellsproliferation och transkription och frisättning av proinflammatoriska cytokiner från T-celler, inklusive IL-2, IFN-y, IL-4 och IL-10.4 Av relevans för AD, blockerar Elidel® frisättningen av cytokiner från både T-hjälpar 1- och T-hjälpare 2-celler vid nanomolära koncentrationer.2 Vid högre koncentrationer, hämmar Elidel® också frisättningen av inflammatoriska cytokiner och mediatorer, inklusive histamin, från mänskliga mastceller.5

Verkningsmekanism för topikala kalcineurinhämmare, inklusive Elidel® (pimecrolimus 1% kräm)3

Figur 1. Verkningsmekanism för topikala kalcineurinhämmare, inklusive Elidel® (pimecrolimus 1% kräm)3

FKBP, FK-bindande protein (även känt som makrofilin-12); IL, interleukin; MHC, stort histokompatibilitetskomplex; NFATc, cytoplasmatisk subenhet av nukleär faktor av aktiverade T-celler; NFATn, nukleär subenhet av nukleär faktor av aktiverade T-celler; TNF-α, tumörnekrosfaktor-α

Figur anpassad från Nghiem P et al. J Am Acad Dermatol. 2002;46:228-41.

Cellselektivitet hos Elidel®2

Elidels verkningssätt® är cellselektiv och riktar sig främst mot T-celler.2 Det påverkar inte epidermala Langerhans-celler (nyckelceller involverade i lokal immunövervakning) eller dendritisk celldifferentiering och mognad.2 Elidel® påverkar inte heller proliferationen av keratinocyter, endotelceller eller fibroblaster.2

Se Figur 2 som beskriver selektiviteten av Elidel® och andra AD-behandlingar6−10

Verkningsmekanism för Elidel<sup>®</sup> och andra AD-behandlingar 6-10

Figur 2. Verkningsmekanism för Elidel® och andra AD-behandlingar 6-10

Tabellutdrag från: 6. Meingassner JG et al. Br J Dermatol. 2003;149(4):853-857; 7. Grassberger M et al. Exp Dermatol. 2004;13(12):721-730; 8. Cheer SM et al. Am J Clin Dermatol. 2001;2(6):389-406; 9. Meindl S et al. Journal of Investigative Dermatology. 2009;129(9):2184-92; 10 Panhans- Gross A et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;107(2):345-52.

Referenser:

 1. European Medicines Agency. Pimecrolimus cream 1%: Summary of Product Characteristics. 2019. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/elidel-article-31-referral-annex-i-ii-iii_en.pdf. Accessed February 2020.
 2. Stuetz A, Baumann K, Grassberger M, et al. Discovery of topical calcineurin inhibitors and pharmacological profile of pimecrolimus. Int Arch Allergy Immunol. 2006;141:199–212.
 3. Nghiem P, Pearson G, Langley RG. Tacrolimus and pimecrolimus: from clever prokaryotes to inhibiting calcineurin and treating atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol. 2002;46:228–41.
 4. Grassberger M, Baumruker T, Enz A, et al. A novel anti-inflammatory drug, SDZ ASM 981, for the treatment of skin diseases: in vitro pharmacology. Br J Dermatol. 1999;141:264–73.
 5. Zuberbier T, Chong SU, Grunow K, et al. The ascomycin macrolactam pimecrolimus (Elidel®, SDZ ASM 981) is a potent inhibitor of mediator release from human dermal mast cells and peripheral blood basophils. J Allergy Clin Immunol. 2001;108:275–80.
 6. Meingassner JG, Kowalsky E, Schwendinger H. Pimecrolimus does not affect Langerhans cells in murine epidermis.Br J Dermatol. 2003;149:853-57.
 7. Grassberger M, Steinhoff M, Schneider D. Pimecrolimus -- an anti-inflammatory drug targeting the skin. Exp Dermatol. 2004;13:721-30.
 8. Cheer SM, Plosker GL. Tacrolimus ointment. A review of its therapeutic potential as a topical therapy in atopic dermatitis. Am J Clin Dermatol. 2001;2:389-406.
 9. Meindl S, Vaculik C, Meingassner JG. Differential Effects of Corticosteroids and Pimecrolimus on the Developing Skin Immune System in Humans and Mice. J Invest Dermatol. 2009;129(9):2184–2192.
 10. Panhans-Groß , Novak N, Kraft S. Human epidermal Langerhans' cells are targets for the immunosuppressive.

Dosering och administrering

Huvudfunktion

behandling av tecknen och symtom på atopiskt eksem Elidel® kan användas på kort sikt för behandling av tecknen och symtom på atopiskt eksem och intermittent på lång sikt för att förebygga progression till skov1
Behandlingen bör påbörjas vid första uppkomsten av tecken och symtom på atopisk dermatit Elidel® Behandlingen bör påbörjas vid första uppkomsten av tecken och symtom på atopisk dermatit. Elidel® bör endast appliceras på områden som drabbats av atopisk dermatit. Patienten eller vårdgivaren ska sluta använda Elidel® när tecken och symtom försvinner.1
behandling med Elidel<sup>®</sup> i upp till 12 månader Data från kliniska studier stödjer intermittent behandling med Elidel® i upp till 12 månader.1
Diagnosen atopisk dermatit bör omvärderas och ytterligare terapeutiska alternativ övervägas Om ingen förbättring inträffar efter 6 veckor, eller vid sjukdomsexacerbation, bör behandling ,med Elidel® avbrytas. Diagnosen atopisk dermatit bör omvärderas och ytterligare terapeutiska alternativ övervägas.1

Administreringsmetoder

Applicera ett tunt lager av Elidel<sup>®</sup> på den drabbade huden två gånger dagligen

Vuxna

Applicera ett tunt lager av Elidel® på den drabbade huden två gånger dagligen och gnugga in försiktigt och helt. Varje drabbat område av huden ska behandlas med Elidel® tills eliminering sker och sedan bör behandlingen avbrytas. 1

Elidel är indicerat for behandling av patienter från 3 månaders ålder

Pediatriska patienter

Elidel är indicerat for behandling av patienter från 3 månaders ålder och uppåt med milt till måttligt svårt atopiskt eksem där behandling med lokala kortikosteroider inte är tillrådlig eller möjlig.

För spädbarn (3-23 månader), barn (2-11 år) och ungdomar (12-17 år) är dosering och administreringssätt desamma som för vuxna (Reference Produktresume Elidel 10 mg/g kräm, 2022-06-26)

Atopisk dermatit (eksem) observeras sällan hos patienter som är 65 år och äldre

Äldre patienter

Atopisk dermatit (eksem) observeras sällan hos patienter som är 65 år och äldre. Kliniska studier med Elidel® inkluderade inte ett tillräckligt antal patienter i detta åldersintervall för att avgöra om de svarar annorlunda än yngre patienter. 1


Elidel® kan användas på alla hudområden, inklusive huvud och ansikte, hals och i hudveck, med undantag för slemhinnor. Elidel® ska inte appliceras under ocklusion.1

Vid långtidsbehandling av atopisk dermatit (eksem) bör Elidel®-behandling påbörjas vid första uppkomsten av tecken och symtom på atopisk dermatit för att förhindra uppblossning av sjukdomen. Elidel® ska användas två gånger dagligen. Mjukgörande medel kan appliceras direkt efter användning av Elidel®.1

Referenser:

 1. Produktresume Elidel 10 mg/g kräm, 2022-06-26. www.fass.se