Opioidinducerad förstoppning och gastrointestinal dysfunktion

Vad vet vi och hur kan vi hjälpa patienterna?

Välkommen till en föreläsning med fokus på gastrointestinala symtom och särskilt då förstoppning som ofta inte uppmärksammas av medicinsk personal i lika hög grad som den besvärar patienterna.

Dr Ann-Sofie Rehnberg, överläkare vid ASiH Stockholm Norr, SLSO, Region Stockholm, specialist i Palliativ medicin, Gastroenterologi och Internmedicin har lång erfarenhet av att behandla patienter med en komplex symtombild i palliativ vård. Under föreläsningen kommer Ann-Sofie Rehnberg även att ge tips och råd om omhändertagandet av dessa patienter.

Föreläsare

Ann-Sofie Rehnberg

Dr Ann-Sofie Rehnberg, överläkare vid ASiH Stockholm Norr, SLSO, Region Stockholm, specialist i Palliativ medicin, Gastroenterologi och Internmedicin

Agenda

12:00
12:05

Produktinformation Rizmoic (naldemedin), Viatris

12:05
12:45

Hur sköter vi patienter med opioidinducerad förstoppning och gastrointestinal dysfunktion?

12:45
12:55

Frågestund och avslut