Nu går det löss! Uppdatera dig om löss inför skol- och förskolestart.

Hej då löss! Du kommer att få information om huvudlöss och olika behandlingsalternativ.

Produktinformation, Linicin®, Viatris AB

Frågestund och avslut

Föreläsare

Håkan Widerberg

Territory Business Manager, Viatris AB