Vad är Femoston

Vad är Femoston?

Femoston 1mg och 2mg

Femoston är en oral sekventiell hormonell substitutionsbehandling vid östrogenbristsymtom till kvinnor efter menopaus. Menopausal hormonbehandling (Menopausal Hormonal Therapy, MHT) rekommenderas för att lindra besvären och förbättra den allmänna livskvaliteten till följd av minskade östrogennivåer i samband med klimakteriet.


Femoston® (1 mg/10 mg och 2mg/10 mg 17-ß-estradiol/dydrogesteron, filmdragerad tablett). Rx, Ej Förmån. ATC kod: G03FB08. Indikation: Hormonell substitutionsbehandling av östrogenbristsymtom till kvinnor efter menopaus med mer än 6 månader sedan senaste menstruation. Förebyggande av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med hög risk för framtida frakturer, om de inte tål eller har kontraindikationer mot andra läkemedel godkända för att förebygga osteoporos. Varningar och försiktighet: Noggrann anamnes före initiering samt värdering av risk/nytta balansen minst en gång per år. Produktresumé senast uppdaterad: 2021-01-19. För ytterligare information och priser: www.fass.se. Marknadsförs av: BGP Products AB (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00.


Kvinnor i klimakteriet som har livmoder kvar behöver en kombinerad behandling med östrogen och progestogen. Långvarig östrogenbehandling utan tillägg av progestogen stimulerar endometrietillväxt med risk för oregelbundna blödningar och småningom för cellförändringar som kan utvecklas till cancer. Genom att addera ett progestogen till östrogenbehandlingen minskar risken för cellförändringar och cancer avsevärt.1 Progestogenet i Femoston är dydrogesteron, som är en stereoisomer av naturligt progesteron. Dydrogesteron-molekylen har en extra dubbelbinding som gör att den binder selektivt till progesteronreceptorn, vilket särskiljer dydrogesteron från andra progestogener och naturligt progesteron.2

Sammansättningen av Femoston

Femoston är en oral sekventiell kombinerad hormonbehandling med 17β-östradiol and dydrogesteron. Femoston finns i två olika östrogenstyrkor; 1 mg/10 mg och 2 mg/10 mg. I sekventiell behandling ges östrogen kontinuerligt under hela 28-dagars cykeln medan dydrogesteron ges sekventiellt under de sista 14 dagarna. Femoston är avsett att användas tidigt i klimakteriet när den regelbundna menstruationen upphört och när det gått mer än från 6 månader sedan senaste menstruationen. Den sekventiella behandlingen ger en bortfallsblödning i slutet av varje cykel. Generellt ska sekventiell kombinerad behandling påbörjas med Femoston 1 mg + 1 mg/10 mg. Beroende på det kliniska svaret kan dosen justeras därefter.

Fördelarna med kombinationsbehandling med 17β-östradiol och dydrogesteron

Kombinationsbehandlingar med 17β-östradiol och dydrogesteron har i studier visat statistisk signifikant förbättring av östrogenbristsymtom.3 Förbättrade metaboliska parametrar, så som en minskning av totalkolesterol (TC), lågdensitetslipoprotein (LDL) och en ökning av högdensitetslipoprotein (HDL) har också observerats 3 samt att kombinationsbehandling med 17β-östradiol och dydrogesteron kan hjälpa till att sänka blodtyck och puls.4

Det har i studier visats att dydrogesteron inte har påverkan på koagulationsparametrar och inte heller påverkan på insulin och glukosomsättningen.3

Det finns indikationer på att kombinationsbehandling med 17β-östradiol och dydrogesteron är associerad med en lägre bröstcancerrisk. Det har dock inte gjorts randomiserade studier för att utvärdera bröstsäkerheten. En finsk registerstudie visade ingen ökad risk för bröstcancer med 17β-östradiol i kombination med dydrogesteron även efter mer än fem års behandling (SIR 1,13; 95% CI 0,49–2,22).5 Inte heller den franska E3N-kohorten visade någon ökad bröstcancerrisk efter ca åtta års uppföljning (RR 1.16; 95% CI 0.94–1.43).6 En senare systematisk översikt och meta-analys av olika slags MHT och bröstcancerrisk visade ingen ökad risk för bröstcancer med 17β-östradiol/dydrogesteron kombinationsbehandling baserat på tre observationsstudier (OR 1,10; 95% CI 0,89–1,36).7

MHT med 17β-östradiol enbart eller i kombination med ett progestogen har visats ha en skyddande effekt på hjärta och kärl om det sätts in inom 10 år från menopaus.8, 9 Man brukar tala om ”window of opportunity”. Ju tidigare insättning sker desto större verkar den skyddande effekten bli. Detta kunde man se i en stor finsk registerstudie från 2016.10 Kombinationsbehandling med 17β-östradiol och dydrogesteron var den kombinationbehandling som visade sig ha den lägsta mortalitetsrisken i hjärt-kärlsjukdom och cancer samt den lägsta totala mortalitetsrisken om behandlingen initieras före 60 års åler.

MHT kan öka risken för venös tromboembolism (VTE). I en stor fallkontrollstudie från UK som nyligen publicerats konstaterades att varken sekventiell eller kontinuerlig kombinationsbehandling med dydrogesteron och 17β-östradiol var associerad med en statistikt signifikant ökad VTE-risk (OR 1,21; 95% CI 0,95-1,53 respektive OR 1,13; 95% CI 0,84-1,53).11

Kombinationsbehandlingar med 17β-östradiol och dydrogesteron i styrkorna 1 mg/10 mg, 2 mg/10 mg och 1 mg/5 mg kan hjälpa till att förebygga osteoporos.12-13

Indikationer för Femoston

Hormonell substitutionsbehandling av östrogenbristsymtom till kvinnor efter menopaus med mer än 6 månader sedan senaste menstruation.

Förebyggande av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med hög risk för framtida frakturer, om de inte tål eller har kontraindikationer mot andra läkemedel godkända för att förebygga osteoporos.

Biverkningar av Femoston

De vanligaste biverkningarna omfattar huvudvärk, buksmärta, ryggsmärta och ömhet i brösten. Se Femoston produktresumé för en mer detaljerad beskrivning av rapporterade biverkningar.2

Reference Details:

 1. Fournier A et al. Risks of endometrial cancer associated with different hormone replacement therapies in the E3N cohort, 1992-2008. Am J Epidemiol. 2014, 180(5):508-517
 2. Schindler A et al. Classification and pharmacology of progestins. Mauritas 65S1 (2003) S7-16
 3. Stevenson JC, Panay N, Pexman-Fieth C. Oral estradiol and dydrogesterone combination therapy in postmenopausal women: review of efficacy and safety. Maturitas. 2013 Sep ;76(1):10-21.
 4. Kaya C, Cengiz SD, Cengiz B, Akgun G. Long-term effects of low-dose 17beta-estradiol plus dydrogesterone on 24 h ambulatory blood pressure in healthy postmenopausal women: a 1-year, randomized, prospective study. Gynecol Endocrinol. 2007 Oct;23(Suppl 1):62-7.
 5. Lyytinen H, Pukkala E, Ylikorkala O. Breast cancer risk in postmenopausal women using estradiol-progestogen therapy. Obstetrics and gynecology. 2009;113(1):65-73.
 6. Fournier A, Dossus L, Mesrine S, Vilier A, Boutron-Ruault MC, et al. Risks of endometrial cancer associated with different hormone replacement therapies in the E3N cohort, 1992-2008. Am J Epidemiol 2014b;180:508-17.
 7. Yang Z, Hu Y, Zhang J, Xu L, Zeng R et al. Estradiol therapy and breast cancer risk in perimenopausal and postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis. Gynecol Endocrinol, 2017; 33(2): 87-92.
 8. Mikkola TS, Tuomikoski P, Lyytinen H, et al. Estradiol-based postmenopausal hormone therapy and risk cardiovascular and all causemortality. Menopause. 2015;22:976–983.
 9. Boardman HM, Hartley L, Eisinga A, et al. Hormone therapy for preventing cardiovascular disease in post – menopausal women. Cochrane Database Syst Rev 2015;(3):CD002229
 10. Vinogradova Y, Coupland C, Hippisley-Cox J. Use of hormone replacement therapy and risk of venous thromboembolism: nested case-control studies using the QResearch and CPRD databases. BMJ 2019; 364:k4810
 11. Ettinger B, Genant HK, Steiger P, Madvig P. Low-dose micronized 17β-estradiol prevents bone loss in post-menopausal women. Am J Obstet Gynecol. 1992 Feb;166:479–88.
 12. Stevenson JC, Teter P, Lees B. 17beta-estradiol (1 mg/day) continuously combined with dydrogesterone (5, 10 or 20 mg/day) increases bone mineral density in postmenopausal women. Maturitas. 2001;38:197-203.
 13. Lees BA, Stevenson JC. The prevention of osteoporosis using sequential low-dose hormone replacement therapy with estradiol-17β and dydrogesterone. Osteoporos Int. 2001 May ;12(4):251-8.