Webinar okt 12: Pancreascancer och EPI – uppdaterat vårdprogram och klinisk erfarenhet

Välkommen till ett webinar om:

Pancreascancer och EPI – uppdaterat vårdprogram och klinisk erfarenhet. Terapiinriktad utbildning med produktinformation* för dietister och kontaktsjuksköterskor.

Ordförande i vårdprogrammet, Bobby Tingstedt, professor vid kirurgkliniken, Skånes Universitetssjukhus berättar om arbetet med vårdprogrammet samt vikten av det.

Det blir en inledande allmän diskussion om pankreascancer följt av vårdens utvecklingsresa i arbetet med dessa patienter.

Föreläsningen kommer också att beröra medvetenheten och utredning av EPI hos denna patientgrupp.

Bobby Tingstedt delar också med sig av tips och råd om omhändertagande av patienten.

Varmt välkommen! Anmälan här.

Datum: Torsdagen den 12 oktober

Tid: 12.00–13.00

Plats: Webinar via Teams

Program

12.00–12.05: Creon® (pankreatin) Produktinformation, Viatris

12.05–12.45 Pancreascancer och EPI – uppdaterat vårdprogram och klinisk erfarenhet, Bobby Tingstedt, professor vid Kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus

12.45-13.00 Frågestund och avslut

Creon® (pankreatin) F, OTC. ATC-kod: A09AA02. Verksamma beståndsdelar: pankreasenzymer (amylas, lipas, proteas). Beredningsform: enterokapslar. Indikation: exokrin pankreasinsufficiens med malabsorption. Styrkor: 10 000, 25 000 och 35 000 (motsvarande Ph.Eur.enheter lipas) Dosering: Bör anpassas individuellt baserat på graden av maldigestion och mängden fett i måltiden. Den dos som krävs för en måltid varierar från cirka 25 000 till 80 000 Ph. Eur.enheter lipas och hälften av den individuella dosen för mellanmål. Produktresumé senast uppdaterad: 2022-12-27, 2022-12-28 och 2023-06-27. För ytterligare information och priser se www.fass.se. Marknadsförs av: Viatris AB, Tel: 08-630 19 00.