Viatris | Webinar Pancreascancer och EPI

Välkommen till ett webinar om:

Terapiinriktad utbildning med produktinformation för dietister och kontaktsjuksköterskor

Ordförande i vårdprogrammet, Bobby Tingstedt, professor vid kirurgkliniken, Skånes Universitetssjukhus berättar om arbetet med vårdprogrammet samt vikten av det.

Det blir en inledande allmän diskussion om pankreascancer följt av vårdens utvecklingsresa i arbetet med dessa patienter.

Föreläsningen kommer också att beröra medvetenheten och utredning av EPI hos denna patientgrupp.

Bobby Tingstedt delar också med sig av tips och råd om omhändertagande av patienten.

Varmt välkommen! Anmälan här.

Datum: Tisdagen den 28 mars eller tisdagen den 18 april

Tid: 12.00–13.00

Plats: Webinar via Teams

Program

12.00–12.05: Creon® (pankreatin) Produktinformation, Viatris

12.05–12.45: Pancreascancer och EPI – uppdaterat vårdprogram och klinisk erfarenhet, Bobby Tingstedt, professor vid Kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus

12.45–13.00: Frågestund och avslut

Creon (pankreatin, kapslar) är ett receptfritt läkemedel som används vid behandling av otillräcklig funktion hos bukspottkörteln (exokrin pankreasinsufficiens) med bristfälligt upptag av näringsämnen från tarmen. Dosen bestäms av behandlande läkare och anpassas individuellt beroende på sjukdomens allvarlighetsgrad samt kostens sammansättning. Läs bipacksedeln noga före användning. Bipacksedeln uppdaterades senast: 2019-09-02 och 2020-12-02. Marknadsförs av BGP Products AB (A Viatris Company), ®Tel: 08-630 19 00.