Webinars

Webinar: Gastrotomier, dess handhavande och skötsel – okt 11

Vi vill gärna bjuda in dig till ett webinar via Teams där vi kommer att ha information kring gastrostomier, de olika produkterna som används, dess handhavande och skötsel - 11 oktober 2022, kl. 14.30-15.30

Agenda:

  • Vad är vad? Skillnad mellan PEG, kuffad gastrotub och MIC-KEY*-knapp.
  • Genomgång och handhavande av de olika produkterna som används vid gastrostomi med Lena Sager, Senior Key Account Manager, Viatris

Anmälan görs senast 10 oktober här

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. *TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.