Hur sköter vi patienter med misstänkt anafylaxi? Webinar - 15 maj

Inbjudan till webinar - anafylaxi

Hur sköter vi patienter med misstänkt anafylaxi?

Välkommen till en interaktiv föreläsning om anafylaxi med barnallergolog och professor emeritus Magnus Wickman och allergolog och ÖNH-läkare Marit Westman. Under föreläsningen diskuterar och delger de sina erfarenheter av behandling och omhändertagandet av barn, ungdomar och vuxna patienter med anafylaxi. Föreläsningen med Magnus Wickman utgår från patientens perspektiv där Marit Westman intar rollen som opponent och diskussionsledare.

Agenda

Kl 12.00–12.05 Produktinformation Epipen (adrenalin), Viatris

Kl 12.05–12.45 Anafylaxi – Hur sköter vi patienter med misstänkt anafylaxi?

Kl 12.45–12.55 Frågestund och avslut

 

Anmäl dig här!

 

SE-EPI-2024-00003 APR